en en en

Необходимостта от предоставяне на тоалетните ще възникне, когато труден физическа активност е Занимава или когато работата се извършва в една враждебна среда , включващи експозиция за прах, дим, шу

base-metal

м или прекомерна топлина и студ . Основният принцип е направил служители не прекарват цялото си време на работа в увреждащи среди .

This entry was posted in ☢⌈¥ •á☩¾ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s